Кинематика. Векторлық алгебра негіздері

Скалярлар және векторлар. Көптеген физикалық шамалардың, мысалға, масса, энергия, жылу мөлшері, электр зарядының және тағы да басқа кеңістікте бағыты болмайды. Олар скаляр шамалар немесе жай ғана скалярлар деп аталады және олардың тек сандық мәндері ғана болады.

Векторлық алгебра

Сандық мәндермен ғана емес сонымен қатар бағытымен де сипатталатын шамалар: күш, жылдамдық және т.б. векторлық шамалар немесе векторлар деп аталады.

Скалярлар және векторлар

Сызба-суреттерде оларды бағытталған кесінділер түрінде белгілейді, ал олардың ұзындығы векторлардың сан мәндерінде пропорционал болады (1.1 — сурет). Мысалға, екі автомобиль қарама-қарсы бағыттарда 50 және 80 км/сағ жылдамдықтармен қозғалып келе жатса, олардың жылдамдықтарын ұзындықтары әрбіреуі 10 км/сағ болатын бес және сегіз масштаб бірліктеріне тең екі антипараллель вектормен белгілеуге болады.

Векторлық шама

Читайте также:  Қазақ тілінің соры – көше тағдыры

Оставить комментарий