Патенттік ақпарат туралы мәлімет

Ақпараттық-баспа орталығы (БСАЖ) Роспатент патенттік-ақпараттық жүйесінің құрамдас элементі болып табылады.

2001 жылы БСАЖ шетелдік реферативтік ақпаратты дайындау және тарату бойынша жұмысты жалғастырды, ол ең алдымен «әлем елдерінің өнертабыстары» (ИСМ) басылымында жарияланды. Библиографиялық деректерді, патенттік формуланың немесе рефераттың орыс тіліндегі мәтінін (немесе бұрын мим-де жарияланған патенттік құжаттар-аналогтарының аудармасы, тақырыптық шығарылымы мен олар жарияланған мим нөмірі көрсетіле отырып), сондай-ақ түпнұсқа құжатта бар болса, сурет немесе формулалар.

«Әлем елдерінің өнертабыстары» басылымы ДЗМҰ, ЕПВ, Ұлыбритания, Германия, АҚШ, Франция, Швейцария және Жапония ресми бюллетеньдерінде жарияланған өнертабыстар туралы реферативтік ақпараттың орыс тіліне аудармасын қамтиды. л. (555 185 жарияланым).

Қағаз тасығышта «әлем елдерінің өнертабыстары» жинағының 31 мыңнан астам тақырыптық шығарылымы дайындалды және таратылды, оның ішінде 1996-2000 жж. — 6839, 2001 ж. — 24 178.

«Әлем елдерінің өнертабыстары» басылымы машинамен оқылатын тасығыштарда (CD-ROM дискеталары мен оптикалық дискілерде) шығарылды. CD-ROM-де 13 толық басылым жиынтығы, 43 жеке тақырыптық шығарылым дайындалды.

«Әлем елдерінің өнертабыстары» — географиялық қамту және саралау бойынша әлемде теңдесі жоқ бірегей, ағымдағы тіркеудегі шетелдік патенттік құжаттардың рефераттары мен библиографиялық сипаттамаларының тақырыптық топтамасы.

«Әлем елдерінің өнертабыстары» Патенттік кооперация туралы Шартқа сәйкес ең аз патенттік құжаттамаға енгізілген және Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының, Еуропалық патенттік ведомствоның, Ұлыбританияның, Германияның, АҚШ-тың, Францияның, Швейцария мен Жапонияның бюллетеньдерінде жарияланған өнертабыстар туралы ақпаратты қамтиды.

Ақпаратты мақсатты түрде бөлу ИСМ тақырыптық саралаумен қамтамасыз етіледі. Басылым өз негізінде халықаралық патенттік жіктемесі бар 112 шығарылымнан тұрады.

Әрбір тақырыптық шығарылымдағы өнертабыстар туралы ақпарат елдер бойынша, ел ішінде — құжаттар түрінің коды бойынша, бұдан әрі — ХПК негізгі индексі бойынша жүйелендірілген [2].

«Әлем елдерінің өнертабыстары» келесі іздеу мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді:

? ХПК және ҒПК индекстері бойынша жүйелі іздеу;

? өнертабыс және реферат атауына кіретін негізгі сөздер бойынша лексикалық іздеу;

? авторлар берген өнертабыстарды авторлық іздеу;

? өтінім берушілер бойынша өнертабыстарды фирмалық іздеу;

? жарияланым мәліметтері бойынша іздеу (ел, құжат нөмірі, жарияланған күні);

? басым деректер бойынша іздеу;

? өтінім мәліметтері бойынша іздеу;

? өнертабыстардың аналогтарын іздеу;

? барлық іздеу өрістері бойынша кешенді іздеу.

2. Ақпараттық-іздестіру жүйелері (АҚЖ): түрлері, элементтері

2.1. АҚЖ ұғымы

Іздеу рәсімдері іздестіру жүйелері (немесе іздеу жүйелері) деп аталатын арнайы құралдардың көмегімен жүзеге асырылады.

Іздеу жүйесі-бұл көптеген басқалардың арасында қандай да бір құжаттардың, мәліметтердің немесе материалдық объектілердің маңызды сипаттамаларына іздеу үшін арналған әдістер мен құралдардың жиынтығы.

Қажетті ақпаратты қамтитын құжаттарды іздеуге арналған іздеу жүйесі ақпараттық-іздеу жүйесі деп аталады.

Ақпараттық-іздестіру жүйелерін дамытудың бірінші кезеңінде олар көбінесе қолмен іздеуге арналған көрсеткіштер, картотекалар жиынтығын білдіретін дәстүрлі анықтамалық-іздестіру аппаратының (СПА) элементтері түрінде іске асырылды.

XX ғ. ортасында ЭЕМ базасында осы уақытқа дейін пайда болған ақпараттық міндеттердің шектеулі шеңберін шешуге, атап айтқанда іздеу міндеттерін шешуге арналған тар мақсаттық жүйелер (автономды АҚЖ) құра бастады.

Мұндай жүйелерді дамыту тар мамандандырылған жүйелердің көптеген функцияларын бір жүйеге біріктіруге және құжатты бір рет өңдеу кезінде — оны бірнеше рет және көпаспектілі пайдалануды қамтамасыз етуге әкелді. Мұндай жүйелерді интегралды ақпараттық жүйелер деп атай бастады.

Есептеу техникасының дамуы АЖЖ дамуының келесі кезеңіне — Деректер базалары мен банктерін құруға әкелді. Деректер банкі деп ақпараттық массивтердің (деректер қорының) және осы массивтермен (тілдік және бағдарламалық) қарым-қатынас құралдарының жиынтығын түсінеді. Деректер банктерінің негізгі мақсаты-ақпараттың шығынсыз сақталуын және оған пайдаланушылардың әр түрлі санаттарының қол жеткізуін қамтамасыз ету.

Ғылыми-техникалық прогрестің дамуына қарай ғылым, техника және өндіріс шешетін проблемалар салааралық болып келеді, сондықтан автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді одан әрі дамыту автономды (жергілікті) автоматтандырылған базалар мен деректер банктерін ақпараттық желілерге біріктірумен байланысты.

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революцияның тән ерекшелігі ақпараттың әртүрлі түрлерінің ағындарының қарқынды өсуі, қоғамдық ұжымдық және жеке қажеттіліктер спектрінің күрделенуі және кеңеюі, құндылықтың өсуі болып табылады, ол әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық прогрестің маңызды ресурстарының біріне айналатын ақпарат.

Читайте также:  Правовая основа управления вузами в Казахстане

Ақпараттық қамтамасыз етудің тиімділігі ақпаратты жинаудың толықтығына, өңдеудің сапасына, сақтау мен іздестірудің сенімділігіне, жеделділігіне және таратудың таңдаулы болуына байланысты. Сақтау және іздеу процестері ақпараттық процесте орталық орынға ие болуы кездейсоқ емес.

Патенттік іздестірумен байланысты мәселелерді шешу практикалық маңызы зор. Ақпаратты іздеу-келіп түскен сұранымға сәйкес келетін осындай құжаттарды (мәтіндерді, жазбаларды) есте сақтау құрылғысында (ЗУ) ИЖ табу процесі. Сақтау келесі іздеу үшін жағдай жасау мақсатында жүзеге асырылады, ал іздеуді ЖХҚ-ға енгізілген құжаттар массиві, сондай-ақ іздестірілетін құжаттардың (формальды немесе мазмұндық) ерекше белгілерін көрсететін сұрау болған кезде ғана жүргізуге болады. Демек, сақтау және іздеу операциялары тығыз байланысты. Сондықтан олар бірыңғай ақпараттық жүйе аясында жүзеге асырылады.

Патенттік ақпаратты іздеу — патенттік құжаттар немесе деректер массивінен бір немесе бірнеше белгілер бойынша сұрау салуға тиісті құжаттарды немесе мәліметтерді іріктеу процесі.

Ақпаратты сақтау және іздеу құралы ретінде ақпараттық-іздеу жүйелері әрекет етеді.

ИПС ақпаратты сақтауға және іздеуге арналған функционалды жүйе болып табылады. Ақпаратты сақтау егер ол қандай да бір материалдық тасығышта, яғни адам оқуға немесе ЭЕМ-ге енгізуге арналған құжатта (кітап, бланк, магнитті таспа және т.б.) тіркелген жағдайда ғана мүмкін болады.

Сондықтан АҚЖ-да массивтер (қорлар, файлдар) түрінде ұйымдастырылатын құжаттар (мәтіндер, жазбалар) орналасқан есте сақтау құрылғысы (сақтау орны) болуы тиіс.

Кейбір шартты дәрежесі бар АҚЖ мынадай негізгі аспектілер бойынша жіктеуге болады:

— орындалатын функциялар түріне;

— іздеу режимі;

— ақпараттық-іздеу тілінің түріне (ИПЯ);

— беру критерийінің түріне;

— автоматтандыру дәрежесі.

Бұл АҚЖ-да ақпаратты іздеу құжаттардың немесе жеке жазбалардың қабылданған орналасу жүйесіне сәйкес қолмен жүзеге асырылады.

Іздестіруді жеңілдету және жеделдету үшін әртүрлі техникалық құралдар, оның ішінде ұйымдастыру техникасы құралдары пайдаланылады. ЭЕМ-ге негізделген автоматтандырылған АҚЖ бар.

2.2. Іздеу түрлері

Құжаттық және фактографиялық іздеу бар. Құжаттық іздеу — бұл ақпараттық іздестіру, оның мақсаты — зерттелген сұрау салуға сәйкес келетін (құжаттардың өздерін немесе олардың көшірмелерін кейіннен бере отырып) АҚЖ сақтау орнында болу. Бастапқы құжаттардың сақтау орындары (кітапханалардың кітап сақтаушылары, микроқұжаттар массивтері және т.б.) және қайталама (картотекалар, каталогтар, ЭЕМ жадындағы жазбалар және т. б.) бар.

Нақты жағдайларда құжаттық іздестіру көбінесе екі кезеңде (екі контур бойынша) жүзеге асырылады: қайталама құжаттар қоймасында, содан кейін бастапқы құжаттар қоймасында. Тиісінше құжаттық іздестірудің екі түрі бар: библиографиялық және кітапханалық.

Библиографиялық іздеу — бастапқы құжаттар мен олардың мекен-жайлары туралы мәліметтерді табу мақсатында жүзеге асырылатын құжаттық іздеу. Қайталама құжаттардың сақталуын және библиографиялық іздестіруді қамтамасыз ететін ақпараттық-іздеу жүйесі библиографиялық АҚЖ деп аталады.

Кітапханалық іздестіру — бастапқы құжаттарды олардың жиналысында (қорында) табу мақсатында жүзеге асырылатын құжаттық іздестіру. Тиісті АҚЖ кітапхана деп аталады.

Құжаттық іздестіру кезінде ақпаратты тұтынушы құжаттардан оны қызықтыратын фактілер мен идеяларды өзі алады.

Фактографиялық іздеу сұрау салуға тікелей жауап беретін фактілерді іздеу болып табылады. Мысалы, «КСРО өнеркәсібі шығаратын су асты қанаттарындағы кемелер» сұрауына құжаттық АҚЖ осы кемелер туралы мәліметтерді қамтитын кітаптар, мақалалар, ақпараттық материалдар береді; фактографиялық іздестіру олардың техникалық сипаттамалары бар кемелер тізбесін береді. Фактографиялық АҚЖ (ФИПС) кез келген сұрау салуларға емес, тек фактографиялық сипаттағы сұрау салуларға қызмет көрсете алатынын ескеру маңызды. Мысалы, егер маман қандай да бір проблеманың жай-күйімен танысып, идеяның дамуын қадағалау керек болса, онда оған құжаттық іздеу қажет.

Фактографиялық АҚЖ-фактографиялық ақпаратты сақтауды және іздестіруді қамтамасыз ететін ақпараттық-іздеу жүйесі. ФИПС экономикалық Басқару жүйелерінде, ғылыми-техникалық ақпаратта, қалалық анықтамалық қызметтерде қолданылады.

Үш ұрпақтың автоматтандырылған ФИПС бар. Бірінші буын жүйелері объект туралы деректердің жинақталуын, оларды түзетуді және фактографиялық сипаттамада бар барлық деректер жиынтығын бере отырып, сұрау салудың бір түрі бойынша іздестіруді қамтамасыз етеді. Көрсетілген объектілер бір класқа тиесілі және белгіленген пішімде берілген деректер жиынтығы (сипаттамалары) жазылады. Мұндай жүйелерде ақпаратты іздеу және шығару автоматтандырылады, ал кейбір жағдайларда — фактографиялық сипаттамаларды енгізу және түзету. Екінші буындағы ФЖЖС объектілер туралы деректерді жинақтау, оларды іріктеп сұраулар типтерінің тіркелген жиынтығы бойынша іздестіруді түзету, объектілер туралы ақпарат беру міндеттерін шешеді, сондай-ақ ақпаратты синтездеудің белгілі бір шегінде жүзеге асырады. Көрсетілген нысандар әр түрлі кластарға тиесілі және әр сынып үшін белгіленген пішімді деректер жиынтығына ие болуы мүмкін. Мұндай жүйелерде ақпаратты енгізу-шығару, іздеу, түзету және синтездеу автоматтандырылған…

Читайте также:  Тірі және өлі табиғат ашық сабақ балабақшада

Үшінші буындағы ФИПС объектілер туралы деректерді жинақтайды, оларды түзетуді, ақпаратты іріктеп бере отырып, сұраулардың регламенттелмеген шеңбері бойынша іздеуді жүзеге асырады, сондай-ақ ақпарат синтезінің регламенттелмеген міндеттерінің шеңберін шешеді. Көрсетілген нысандар әр түрлі кластарға тиесілі және тіркелмеген пішімді регламенттелмеген деректер жиынтығы бар.

Бұл түрдегі жүйелерде ақпаратты енгізу-шығару, іздеу, түзету және синтездеу, сондай-ақ тұтынушылардың жүйемен сыртқы өзара іс-қимыл процесі автоматтандырылды. Құжаттық АҚЖ негізгі ерекшелігі тұтынушыға шығу кезінде оның кіруіне келіп түскен құжаттарды береді, ал фактографиялық АҚЖ кіріс құжаттарын жүйенің ішінде аналитикалық-синтетикалық қайта өңдеу нәтижесінде жасалған фактографиялық сипаттамаларды береді.

Фипс фактографиялық сипаттамаларды синтездеу үшін жаңадан келіп түскен ақпараттың шынайылығын, оны белгілі деректермен салыстыруды, түзету мен фактографиялық сипаттамаларды толықтыруды тексеретін арнайы аппарат болуы тиіс. Мұндай аппаратты тиімді іске асыру тек автоматтандырылған АҚЖ-да ғана мүмкін болады.

Ақпаратты тарату режимі тұрғысынан ИПС үш түрін ажыратады:

тұрақты қолданыстағы сұрау салуларға сәйкес жаңа түсімдер массивінде мерзімді (екі аптада бір рет немесе айына бір рет) іздестіруді және тұтынушыларға табылған құжаттар туралы хабарлама беруді қамтамасыз ететін ақпаратты (ИИР) іріктеп тарату;

ұзақ мерзімді сақтау ақпараттары массивінде бір жолғы сұраныстар бойынша анықтамалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ретроспективті іздеу (Ш);

ағымдағы ақпараттандыру (ИИР) режимінде де, анықтамалық қызмет көрсету режимінде де (РП) жұмыс істейтін интегралдық жүйелер.

Құжаттық және фактографиялық АҚЖ Ақпаратты таратудың барлық режимінде жұмыс істей алатынын атап өткен жөн.

2.3. АҚЖ элементтері

Нақты ИЖ элементтері болып табылады:

— іздестіру объектісі ретінде әрекет ететін құжаттар (мәтіндер, жазбалар) ауқымы;

-ақпараттық — іздеу тілі-кейіннен іздестіруді жүзеге асыру үшін құжаттардың және (немесе) Сұрау салулардың мазмұны мен нысанын сипаттауға арналған жасанды тіл;

-индекстеу ережелері (Алгоритмдер, әдістер), оған сәйкес құжаттарды ИПЯ құралдарымен және сұрау салумен (оларды табиғи тілден ақпараттық — іздестіру тіліне аудару) сипатталатын құжатты индекстеу нәтижесінде құжаттардың іздеу бейнесі (ҚҚЖ) алынады, ал сұранысты индекстеу-іздеу ұйғарымы (ҚҚЖ));

— сұрау салуға сәйкес келетін құжаттарды іздеу ережелері (Алгоритмдер, әдістер), олар сәйкестік критерийі түрінде (беру критерийі);

— техникалық құралдар, олардың көмегімен ИПС жүзеге асырылады, яғни ақпаратты шектеу және іздеу жүзеге асырылады;

— қызмет көрсетуші персонал — құжаттарды өңдеу мен жүйеге енгізуді қамтамасыз ететін индексаторлар мен техникалық қызметкерлер, сондай-ақ ақпаратты іздеуді және оны тұтынушыға беруді жүргізетін АҚЖ операторлары (ақпаратты тұтынушының өзі де АҚЖ операторы ретінде әрекет ете алады).

Ақпараттық сұрау салу АҚЖ құрамына енгізілмейді және операторға сыртқы ортадан түсетін сигнал ретінде қарастырылады.

Құжаттардың құрамы мен тақырыптарына ИПЯ, индекстеу және іздеу ережелері байланысты. ТБЖ таңдау ТБЖ ұйымдастыру тәсілін және ТБЖ іске асыру үшін жарамды техникалық құралдарды шарттастырады. ИОБ және ИЖ техникалық элементтері қызмет көрсететін персоналдың біліктілігіне белгілі бір талаптар қояды. Жүйелік өзара байланысты есепке алу нақты АҚЖ дұрыс әзірлеу үшін қажет.

ИЖ талдау процесінде жеке материалдық құрамдастарды (құжаттар массивін, техникалық құралдарды, персоналды) және семантикалық құралдарды (ИЖӘ, индекстеу және іздеу әдістерін) жиі қарайды. ИЖ-ның, индекстеу және іздеу әдістерінің жиынтығы ИЖ-ның теориясында абстрактілі ИЖ деп аталады . ref.net.ua ескерту.

ПС семантикалық құралдарының көмегімен құжаттар мен сұраныстарды өңдеудің мағыналық операциялары және беруге жататын құжаттарды іріктеу жүзеге асырылады. Бұл операциялардың жүйелілігі (I) формула түрінде берілген.

Li Si Sd LD (I)

мұнда Li-табиғи тілдегі сұрау мәтіні;

SI-СЖТ (ПП) сұрау салуды ұсыну);

Ld — құжаттың табиғи тіліндегі мәтіні;

Читайте также:  Болашақтағы компьютерлер туралы слайд

Sd-құжатты МБЖ-ға ұсыну (ҚҚЖ));

— индекстеу; — берілген беру критерийіне сәйкес ҚҚЖ және ЖП салыстыру.

(I) формуладан семантикалық ақпараттық-іздестіру операциялары мәтіннің мағынасын үлгілеуге негізделеді, бұл табиғи тілден ИПЯ-ға аудару үшін (индекстеу операциясы) және олардың сәйкестігін анықтау үшін ақпараттық-іздестіру тіліндегі мәтіндердің мағынасын салыстыру үшін талап етіледі.

2.4. ИПС өткізудің техникалық құралдары

Ақпараттық іздестіруді жүріп, арнайы және неғұрлым кең мақсаттағы техникалық құралдар қолданылады. Ақпараттық-іздеу құрылғыларының келесі түрлерін атап көрсетуге болады (ИПУ);

1) кітапхана — картотеканың немесе кітап басылымдар (реферативті журналдар, анықтамалықтар, энциклопедиялар және т. б.);

ұйымдастыру техникасы (ұйымдастыру техникасы) құралдары — қол (шолатын картотекалар, айналмалы картотекалар, рейтерлік карталар) және шағын механизация (шеттік немесе саңылаулы перфорациясы бар перфокарталар, суперпозициялық перфокарталар);

жалпы маңызы бар Есептеу техникасы (есептеу-перфорациялық, электрондық есептеу машиналары));

перф тасымалдағыштарды, магнитті жазбаларды, микроөндірістерді іздеу үшін қолданылатын арнайы селекторлар.

Ақпарат тасығыштардың екі түрі бар: үздіксіз және дискретті.

3. Ұлыбританияның патенттік құжаттары

Қолданыстағы нормативтік актілер:

Патенттер туралы заң 1977 ж.

Патенттік ережелер 1978 ж.

Еуропалық экономикалық қоғамдастық Кеңесінің 1992 жылғы 18 маусымдағы № 1768/92 қаулысы

Еуропалық Парламент пен ЕО 1997 жылғы 8 ақпанда күшіне енген № 1610/96 қаулысы

Өнертабыстың патентке қабілеттілік өлшемдері:

Абсолюттік әлемдік жаңалық, өнертапқыштық қадам (айқындық) және ықтимал өнеркәсіптік қолдану

Химиялық, емдік, тағамдық заттарды қорғау: жүзеге асырылады. Қарапайым қоспалар мен емдік заттарды дайындау тәсілдері патентке қабілетсіз

Сараптама жүйесі: кейінге қалдырылған

Патентке құқық: өнертапқыштың немесе оның құқық қабылдаушысының артында танылады. Қызметтік өнертабыс жағдайында жалға алушы құқықтық мирасқор болып табылады.

Қорғау құжаттарының түрлері: Патент

Қорғау көлемі: патенттік монополияның ауқымы айқын, дәл болуы, сипаттамаға сүйенуі, бір өнертабысқа (немесе бірыңғай өнертабыстық идеямен біріктірілген өнертабыстар тобына) жатуы тиіс формуламен анықталады.)

Патенттің қолданылу мерзімі: өтінім берілген күннен бастап 20 жыл. Патенттің қолданылу мерзімін ұзарту көзделмеген

Баж салығы: патент бергеннен кейінгі бесінші жылдан бастап өсетін жылдық. 6 айға кейінге қалдыру мүмкін

Патенттің қолданылуын тоқтату: патент иеленуші патенттен бас тартқан және алты айлық жеңілдік мерзімінің соңында өсімпұлмен бірге жылдық баж төленбеген жағдайларда Патент өзінің қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатады.

Күшін жою: патент ведомствосының бақылаушысы өнертабысқа патентті мынадай негіздерде жоюға құқылы: а) өнертабыс патентке қабілетті болып табылмайды; Б) патент осы патентке құқығы бар жалғыз тұлға болмаған адамға беріледі; в) өнертабыс сипаттамасында оны техниканың осы саласында білікті тұлға орындай алуы үшін жеткілікті түрде анық және толық ашылмайды; г) өнертабыс сипаттамасында ашылған зат патентке өтінімде ашылғаны шегінен шығады.; д) патентпен берілген күзет жол берілуге тиіс өзгеріс негізінде кеңейтілді.

Қорғау құжатын қалпына келтіру: белгіленген мерзім ішінде қалпына келтіру бажының төленбеуіне байланысты патенттің қолданылуы тоқтатылған жағдайда патент ведомствосының бақылаушысына патенттің қолданылуы тоқтатылған күннен бастап бір жыл ішінде патентті қалпына келтіру туралы өтініш берілуі мүмкін. Патент ведомствосының бақылаушысы өз өкімімен бұрын енгізілмеген қайта қалпына келтіру бажын және көзделген қосымша баж салығын төлеу жөніндегі патентті қалпына келтіреді.

Патент бойынша құқықты қайта беру, лицензиялау: кез келген патент, патентке өтінім немесе олар бойынша құқықтар қайта берілуі немесе кепілге салынуы мүмкін. Патент немесе өтінім бойынша өнертабысты пайдалануға лицензия берілуі мүмкін.

Ресми патенттік бюллетень (The Patents Designs Journal)

Негізгі бөлімдер:

Applications for Patents filed (өтінім берушілердің аттары бойынша жүйелендірілген берілген өтінімдер). Қысқаша библиографиялық сипаттама жарияланады.

Applications published: Subject-Matter Index (алдын ала сараптамадан кейін жарияланған өтінімдер). ЖҒИ және жарияланған өтінімдердің нөмірлері бойынша реттелген библиографиялық сипаттамалар жарияланады.

Number Index (жарияланған өтінімдердің нөмірлеу көрсеткіші)

Name Index (жарияланған өтінімдердің атаулы көрсеткіші)

Patents Granted: Number Index (24-бапқа сәйкес берілген патенттер). Патенттердің нөмірлері бойынша реттелген библиографиялық сипаттамалар жарияланады

Subject-Matter Index (берілген патенттердің жүйелі көрсеткіші)

Name Index (берілген патенттердің атаулы көрсеткіші)

European Patents Granted (берілген еуропалық патенттер Еуропалық патенттік бюллетенде жарияланған күндер бойынша)

Оставить комментарий